logo

Algemene voorwaarden

0. Reisverzekeringen

Voor onze reisverzekeringen werken wij samen met Touring, klik hier voor meer gedetailleerde informatie.

 

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Shop2Fly als verkopende partij betrokken is.

 

2. Gebruik van de website

Al onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

U garandeert minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Daarnaast verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten op deze website. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u of leden van uw huishouden aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt, waar en exact zijn. U begrijpt dat overmatig gebruik van deze website ertoe kan leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. Zonder enige beperking is enig valse of frauduleuze boeking verboden.

 

3. Reserveren

Alle door Shop2Fly bevestigde reserveringen zijn definitief, tenzij de adverteerder anders aangeeft. Shop2Fly heeft een bemiddelende rol en stuurt een reservering slechts door naar de aanbieder van het arrangement. De reservering zelf is een transactie tussen de aanbieder en de klant die de boeking maakt. De algemene voorwaarden van de aanbieder zijn dan ook van kracht. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij de aanbieder. Aanbieders behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren.

 

4.Verzakingsrecht

DE CONSUMENT BESCHIKT NIET OVER HET RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN.
Koninklijk Besluit dd. 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

 

5. Veilig betalen

Betalingen kunnen op meerdere manieren worden afgehandeld, afhankelijk van het arrangement. Dit is altijd duidelijk op de aanbiedingspagina aangegeven. 

 

6.Annuleren

Wanneer u een arrangement via Shop2Fly wilt annuleren, dient u dit in overleg met de aanbieder te doen. De algemene voorwaarden van de aanbieder zijn dan ook van toepassing.

 

7. Rechten van de consument

Alle rechten van de consument blijven onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Shop2Fly fungeert enkel als transactie- en marketingkanaal. Voor eventuele problemen kan de consument rechtstreeks contact opnemen met de adverteerder die de problemen, eventuele schadevergoeding  conform de rechten van de consument voor zijn rekening neemt.

 

8.Wijziging van de voorwaarden

Shop2Fly behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Shop2Fly gebruikt.

 

9.Disclaimer

Alle informatie op deze website is uiterst zorgvuldigd samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Shop2Fly is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Shop2Fly staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende aanbieders. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Shop2Fly (A’Top Travel & Incentives BVBA) of aan haar partners.

 

10. Aansprakelijkheid

Shop2Fly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen, ongevallen, verliezen of wat dan ook die verbonden zijn aan het aanbod. TravekStore247 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht of niet of niet tijdig ontvangen door de klant van informatie die nodig is om de (tijdig) bestelling uit te voeren.

11. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle informatie, teksten, afbeeldingen en alle technische processen die u terugvindt op deze website ligt bij Shop2Fly.

 

12. Links van derden

U mag naar deze website linken. Shop2Fly is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website of medium dan ook die naar Shop2Fly linkt.

 

13. Onjuistheden

Shop2Fly is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk diende te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat TravekWaves die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

 

14. Beding van voorrang van teksten

In geval van betwisting voor de rechtbank, is enkel de Nederlandse tekst van toepassing.

 

15. Algemeen

Shop2Fly is een divisie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  

A’Top Travel & Incentives (Lic. A5941)

Audenhovenlaan 70 – 3190 Boortmeerbeek
info@Shop2Fly.be
BE 0472.490.760.

 

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Shop2Fly behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

 

Voor alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze website en waarvoor Shop2Fly aansprakelijk kan worden gesteld,  is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd. 

 

 

 

 

Contactgegevens

Shop2Fly

(een divisie van A’Top Travel & Incentives – licentie A5941)

Audenhovenlaan 70

3190 Boortmeerbeek

Tel. + 32 15/51 65 07

Fax + 32 15/51 62 70

IBAN BE15 737028739830

BIC : KREDBEBB

BTW BE 0472. 490. 760

RPR LEUVEN

Nog vragen?

Bel dan naar 015/51 65 07

(van maandag t/m vrijdag van 09u tot 18u00)

Contacteer ons

Contacteer ons

Nieuwsbrief

Newsletter

Q: Hoe lang staat een product op de website?
A: De aanbiedingen zijn telkens voor een welbepaalde duur geldig zolang de voorraad strekt! En uitverkocht is uitverkocht, dus als je zeker wilt zijn dat je kunt profiteren van de beste aanbiedingen, dan moet je er op tijd bij zijn.
Q:

Ik heb een reis gemist. Kan ik deze alsnog boeken?

A:

Van zodra het aanbod is verlopen, kan er niet meer gereserveerd worden. Het beste dat je dan kan doen is hopen op een gelijkaardig aanbod op een andere keer. De nieuwsbrief en website van Shop2Fly goed in de gaten houden is de boodschap. Indien je nog niet ingeschreven hebt op de nieuwsbrief Klik hier!)

Q: Waarom inschrijven op de nieuwsbrief van Shop2Fly?
A: Inschrijven kost je niets en is gebeurd in enkele seconden! Je krijgt regelmatig leuke vakantie aanbiedingen aan promotieprijzen. Je hoeft zelf niet meer op zoek naar een leuke belevenis! Bovendien maak je kans een mooie reis te winnen.
Q: Waar kan ik met mijn opmerkingen, tips of vragen terecht?
A: Wij vinden jouw mening erg belangrijk en horen graag wat je van Shop2Fly vindt en hoe we onze website en dienstverlening misschien nog kunnen verbeteren. Daarom kun je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier dat je onder op de website vindt of via e-mail.

Log in

login

Registreer!

Register

De voordelen